16 august 2014

Jeg ønsker et menneske død

Det har gått tid. Det har vært en rettssak, jeg er ikke misfornøyd med den.

Jeg går ikke omkring og tenker konstant på det som skjedde, og hva dette mennesket gjorde for noen somre siden, men av og til er det ikke til å komme forbi at jeg tenker på ham, på hvordan han har det, og på hvordan han forholder seg til det han gjorde.

Da er det at jeg ønsker, virkelig ønsker, - at han nå skal ta inn over seg det han gjorde, - at han skal forstå hva han gjorde, at han skal fortvile over hva han gjorde, at han skal forstå - forstå at hans dom var riktig, - men at så lenge han selv ikke tar dommen inn over seg,  så lenge samfunnet skal måtte passe på ham, - så soner han ikke, ikke egentlig.

Det han har gjort er så uhyrlig - så det må være slik at først når han selv, når han virkellig forstår hva han har gjort, så må han selv finne den eneste måte å sone på, - den eneste mulige, men også den egentlig alt for ubetydelig, - han må ta sitt eget liv.

Jeg vet det er galt å ønske livet av et menneske, - men det er det jeg gjør.

Ingen kommentarer: