28 januar 2008

Kommuner skal spare, det går ut over kronikere!

Når stakkars fattige Oslo kommune skal spare på kroner til driftstilskudd til fysioterapeuter går det ut over flere.
Det går ut over den fysioterapeuten som mister tilskuddet - nå kan h*n ikke lenger tilby behandling uten å ta betalt på en helt annen måte en før, og det er tvilsomt om k*n kan overtale folk til å grave så dypt i egen lomme.

Fysioterapeuter som ikke jobber på sykehus eller i kommunale stillinger får nemlig ikke noe refundert av trygdesystemet, - hvis de ikke har driftstilskudd.

Enkelte grupper pasienter er "heldige", vi har kroniske lidelser og er av Rikstrygdeverket tilkjent rett til fri fysioterapibehandling - men bare hvis fysioterapeuten har driftstilskudd.

Tidligere var slike driftstilskudd statlige. Da de ble overført til kommunene ble det i en overgangsperiode også overført statlige midler til dekning av kostnadene. Da disse øremerkede kronene bortfalt begynte også innstrammingene rundt om. Oslo har vært av de vanskeligere kommunene, - ikke minst fordi vi her har mange bydeler og de har økonomisk selvstyre.

Noen få fysioterapeut-driftstilskudd er i Oslo ikke delegert bydelene, - og nå skal kommunen pokker ta inndra her også. Jeg blir så fly forbannet at jeg kan nesten ikke formulere meg dannet.

OK - jeg blir rammet selv. Men det er ikke bare meg det dreier seg om. Jeg er en av 92 pasienter, - og så er det fysiotereapeuten selv også da. Hva skal hun nå gjøre? Hun har sittet i et vikariat i et par-tre år, hun arbeider intenst med spesialistutdanning for onkologisk fysioterapi, - hun får sikkert en sykehusjobb ett eller annet sted, og vil sikkert gjøre nytte for seg der.
Men, - vi, hennes 92 pasienter, vi har ikke noe annet sted å gjøre av oss. Noen av oss får behandling en til to ganger i uken, andre bare hver 6 uke kanskje, - og mange av oss trenger en intensivbehandling av og til, dvs hver dag i 2-3 uker. Jeg vet ikke hva dete ville koste om jeg måtte betale alt selv, - kanskje "bare" 500 kroner (det er 60 minutters behandling), - jeg får ukentlige behandlinger, og trenger det. Jeg har hatt fire runder intensivbehandling på 10 år. La meg være "snill" da, og si at det i snitt bare blir 52 behandlinger i året, - det blir bare 26000 kroner det ...

Er det rart jeg blir forbannet? Jeg tror ikke alle de andre 91 vet dette enda. Når de får vite det blir de kanskje ikke forbannet slik jeg blir, de blir kanskje bare fortvilet.

Jeg har jobbet aktivt med pasientorganisasjonsarbeid i 10 år, - jeg har stilt opp i Oslo rådhus og i bydelsutvalg i kort skjørt og med bandasjert ben (det er lekkert dete, - da har du puls som holder på å ekspodere etterpå, og et hode som går i spinn), jeg har skrevet og skrevet - og jeg har trodd at verden gikk framover, - og nå blir jeg bare sååå oppgitt.

Jeg har skrevet til "tips" hos Aftenposten, - men vet jo ikke om noen gidder å bry seg.
Har noen av dere noen ideer?

Ingen har lyst til å se ut som oss - få aner hvordan vi har det - vi jobber for å holde oss arbeidsføre - mange klarer det ikke.

Jeg håper Oslo kommune kommer til å bruke disse sparepengene på noe skikkelig flott, - noe som synes, noe som har varig verdi, noe som alle vi lymfødemikere vil takke dem for.

7 kommentarer:

Anonym sa...

:(

Dette er nitrist! Jeg har selv gått mye til fysioterapeut og vet jo at det ville blakket meg fort om jeg skulle betalt fullt. (Jeg betalte ingenting, uten at jeg helt vet hvorfor.)

Håper det blir så mye protester omkring dette at de snur. Kanskje ikke sannsynlig, men det har jo skjedd før. Jeg aner ikke hva som kan gjøres, kanskje lobbyvirksomhet (eller er det for sent nå?).

For noen kjipinger som sparer inn på denne type tjeneste som dermed rammer kronikere. Det er smålig, det!

Tonita sa...

Vi har en pasientforening for lymfødemikere, - men det blir jeg som må formulere teksten som styret (sentralt og lokalt) så vil underskrive, - og jeg som også må formulere et brev som kan bli en underskriftkampanje på den fysikalske klinikken det gjelder. Og jeg sitter ikke i noe styre engang!
Jeg blir stresset av slikt - så blir det liksom min skyld om brevene ikke fører frem, tenker jeg.
Og hvem skal behandle meg da? Stakkars meg. Ja, for jeg er jo en av de 92.
Takk for at du støtter min frustrasjon, det føles veldig godt.
*klem uten syltetøy*

Anonym sa...

Usj, det er ikke godt å føle seg ansvarlig... spesielt ikke når du ikke sitter i styret en gang. Hva er det egentlig styret driver med da? ;)

Jeg synes i det hele tatt det er forkastelig hvordan de stadig skal kutte ned på ting som igjen går utover de som er kronisk syke.

Flopsy sa...

Hm, har de bare trekt inn driftstilskuddet altså? Trodde ikke det var lov en gang jeg, så lenge vedkommende fortsatt er i yrket.

I vår kommune ble et driftstilskudd trekt inn når den aktuelle fysioterapeuten som hadde det sa opp og flyttet. Innsparingen ble brukt til å opprette en kommunal fysioterapeut-stilling, siden kapasiteten der var dårligere enn på den private siden.

Men uansett, terapeuten som har mistet tilskuddet sitt bør vel ta kontakt med fagforeningen sin (om hun er organisert), og be om bistand der.

Forøvrig er det utrolig hvor lite ressurser det brukes på fysioterapi og rehabilitering. Det virker ikke som at kommunene ser hvor stor betydning disse tjeneste ne har for dem som trenger de. Håpløst!

Flopsy sa...

Jeg har forøvrig tagget deg :-)

Tonita sa...

Flopsy: Hun har sittet i et vikariat ganske lenge, og nå vil kommunen "rydde" (og spare spør du meg), og vil ikke lyse ut, - liksom fordi det bare er et halvt driftstilskudd, - men de vil heller ikke sikre det til lymfødembehandlende terapeut.

Jeg sa også at hun måtte gå til fagforeningen sin.
I mellomtiden aksjonerer vi pasienter med underskriftskampanje og slikt.

Flopsy sa...

Det stiller seg kanskje litt annerledes (lovmessig sett) når det er et vikariat, men uansett. Flott at dere som pasienter hjelper til, og håper også at fagforeningen kan bidra. Det er typisk at det er kronikerne ting skal gå ut over.