14 mars 2008

Jisses - det ga uttelling, gitt!

Etter uker med intens brevskriving, underskriftskampanje, delegasjon hos arbeidsutvalget til Helse og velferdskomiteen for Bystyret i Oslo, - laaaangt møte i Helse og veldferdskomiteen, der jeg på sidelinjen og kun kunne lytte (men et skarpt og tydelig "Nei" datt ut av meg på ett punkt) - så har "etaten" sendt melding til angjeldende fysioterapeut med beskjed om at hennes driftstilskuddsvikariat forlenges inntil tildeling av nytt driftstilskudd er avgjort.
Og går det ikke da som vi ønsker, - så tar vi den kampen også.

Det har vært meget lærerikt å være vitne til kommunal saksbehandling, politisk aktivitet omkring aktuelle saker, - og hvordan Rådhuset vårt ser ut på innsiden - i de ikke vanligvis så offentlige rom.

Jeg skammer meg litt over min totalt manglende kommunal-politiske bevissthet, - men tror vel neppe jeg stiller til valg likevel, selv om jeg har blitt vekket litt.

Jeg har pt to helter: Erling Folkvord (R) og Nina Bachke (A) - tror ikke dette hadde gått bra uten deres innsats!

Og, som nevnt tidligere - det er ikke min egen konkrete behandlingssituasjon dette dreier seg om - det er 91 andre som hadde vært uten behandler for en kronisk lidelse 1 april om dette ikke hadde vært grepet tak i.

Morsomt å få høre at etaten sier at det var på grunn av det store engasjemanget fra pasientgruppen at de hadde endret seg. Menigmann (men vi var nå flest kvinner da) har faktisk påvirkningsmulighet - å si makt er å gå litt for langt.

Vi kommer sterkt tilbake - om nødvendig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Åh, det er en herlig følelse å ha jobbet hardt for å bli hørt, og så oppleve at det faktisk skjer!
All grunn til å være stolt :)

Tonita sa...

Takk for klapp på skulder - det gjennes også veldig godt.
God Påske.

Flopsy sa...

Godt jobba, og god påske!

Tonita sa...

Flopsy - Takk for "Godt jobba", - det sa også en organisasjonssekretær i Oslo Arbeiderparti om innsatsen i Helse og velferdskomiteens arbeidsutvalg, alle brevene, kampanjen ....

One down, one to go!

Først tar vi Oslo, så landet (First we take Manhattan, then we take New York) - men, du forstår - det er mer enn en kamp igjen, faktisk.

God påske.